Ja sam Ivana, bavim se kreiranjem priča, teorijski i praktično, a ovo je platforma na kojoj sumiram svoja znanja i iskustva kada je reč o principima za kreiranje priča, kao i kada je reč o metodama kroz koje sam sve svoje i priče drugih kreirala.