Radi sa mnomOd kada znam da čitam i pišem – čitam i pišem. Kroz filmove i bajke usvajam pripovedne principe još i pre nego što sam znala samostalno da čitam.

Od kada znam da čitam i pišem – čitam i pišem. Kroz filmove i bajke usvajam pripovedne principe još i pre nego što sam znala samostalno da čitam. Prvi roman sam započela još u osnovnoj. Do tad sam već pokupila silne nagrade za inerpretiranje priča. Na svakom stepenu obrazovanja (pogledaj O meni) usvajala sam nova znanja o pisanju priče. I posle toga nisam prestajala da se pitam – koji su to univerzalni narativni principi, da li su nam imanentni ili ih usvajamo i na koji način. Odgovore sam nastavila da dobijam na edukacijama van institucija. Kada sam postala sigurna u određene pripovedne principe, počela sam da ih prenosim drugima. Kada su drugi, zbog toga, počeli lepše i lakše da pišu, strukturirala sam svoje znanje. Kada su usvajajući tu strukturu počeli da dobijaju nagrade – kreirala sam platformu Studio za kreativno pisanje proze 413. Tamo te učim da pišeš priču i roman. Pogledaj OVDE na koji način.